Видео съдържание Документация, начин за работа

Описание на работата с Контролен Панел
Промяна на настройките на инсталиран Кредитен Калкулатор
Инсталация на Кредитен Калкулатор на OpenCart
Инсталация на Кредитен Калкулатор на PrestaShop
Инсталация на Кредитен Калкулатор на WooCommerce
Инсталация на Кредитен Калкулатор на Magento 1
Инсталация на Кредитен Калкулатор на Magento 2
Инсталация на Кредитен Калкулатор на PHP 1-ва част
Инсталация на Кредитен Калкулатор на PHP 2-ра част
Инсталация на Кредитен Калкулатор на OpenCart 3.x
Инсталация на Кредитен Калкулатор на VirtueMart
Инсталация на Кредитен Калкулатор на статичен сайт
Извършване на покупки на кредит от онлайн платформа
Инструкция за работа с Контролния панел
Инструкция за инсталация на Модула